is toegevoegd aan uw favorieten.

Utrechtsche studenten almanak voor ..., 1863, 1863

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

handel en nijverheid bevorderen, waarom moeten die hier namaals in de manufactuurwinkels hun loon wegkrijgen ?’

'Over' wie spreekt ge?’ zei M. noch verbaasder dan te voren.

‘Over -wie ik spreek? Ik spreek over die heftige aanbidders van al wat vrouwelijk en schoon is, welke met een bewonderingswaardige zelfverloochening, die zelfs bij ’t schaap hare wedergade niet heeft, zich hebben voorgenomen de rol van dametjes te spelen en te werken op de fijne vormen hunner medestudenten, kortom over het liefelijke geslacht der kwastjes !’

‘Over wat ?’ vroegen we allen in extase.

‘lk herhaal,’ ging de jurist voort, ‘over de kwastjes. Het is hier de tendem, om alles wat ons Studentencorps aangaat bespottelyk te maken. Ik ga het tegendeel bewijzen.’

‘Hij zal ons een encomium moriae opdisschen’, fluisterde de nar mij in.

‘Stelt u een halfduizend jongelingen voor’, zei de jurist, ‘die verschillende in afkomst, geboortestad, kortom in alles, eccept in dit eene, dat ze branden van lust naar kennis.’

‘Het wordt tijd er gasten bij te maken’, verzekerde de nar aan Mercurius, die hem evenwel verzocht daar spaarzaam mede te zijn.

‘Naar kennis wie zal het betwijfelen ? Ziet hier den aristocraat, die zich onder obligel*