is toegevoegd aan uw favorieten.

Utrechtsche studenten almanak voor ..., 1863, 1863

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en te gelijk voor waarachtige kunstenaars te zorgen, laboreert onze muzikale buitenwereld aan een virtuozenkoorts. In onzen tijd toch van kunstverguizing eischt men niet langer symphonies en ouvertures en dien ouden klassieken rommelboel, men wil virtuozen met schemerende strijkstokken, duizendvingerige armen en fabelachtige keelvaardichheid, wier toonen hexnrich heine zich plastiesch als de stoutste luchtsprongen van koordedansers en acrobaten zou voorstellen. Nederlandsche talenten mogen worden miskend en verdrongen door beunhazen in de kunst en waagt gij het op soirees en muzikale vervelingspartijtjes naar hunne werken te vragen, zoo glimlacht men over uwe onnoozelheid en metamorphoseert zich van vaderlanders in kosmopoliten.’

XI. HOOFDSTUK.

Hoe lezer en schrijver hartelyh afscheid nemen en ’t overige aan de verbeelding wordt overgelaten.

‘O groote Mercuriusging de jurist in exstase voort, ‘ware ik in de plaats van Minos; ik zou wel weten, welke virtuozen ik in de onderwereld voor een poosje in enkel violen, pianoos, cellos en andere instrumenten zou herscheppen en doen vertrappen door het publiek, dat ze zoo slaafs gediend hebben. Maar ik spreek over academiezaken en laat mij dus maar weer optimist worden, want wat ons wacht is verrukkelyk!’