is toegevoegd aan je favorieten.

Utrechtsche studenten almanak voor ..., 1863, 1863

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ben, dat gij reeds alle studentengrappen, die mijn oom medegedaan of gehoord heeft, van buiten kent.

Behoef ik u te zeggen, wat voor mensch mijn oom is? Hij is student van het jaar 1828 , heeft moedig voor koning en vaderland in Brabant’s heidevelden gekampeerd en teert nog altijd op de aardigheden en heldenfeiten, die hij in die dagen heeft uitgevoerd. Hij is een hevig laudator temporis acti, betreurt sterk het verval van de goudsehe pijpen en van veel andere oude onpractische dingen; zijn studententijd is het ideaal van alle tijden; zijn groene almanakjes de quintessence van alle geestigheid. Wat zijn maatschappelijke positie aangaat, is hij bedienaar des heiligen Woords op een afgelegen Geldersch dorp; hij is natuurlijk een hevig orangist; noemt thoebecke een verrader des vaderlands; is zeer dik ; heeft de neiging om tot een monsterachtige zwaarte te komen, en is thans bezig den vierden der zonen, die de Heer hem geschonken heeft, voor de akademie klaar te maken.

Wij kennen allen oudstudenten en hun enthousiasme voor hun studententijd, en niet ieder kent dat enthousiasme van een zoo vervelende zijde als ik. Wie in 1861 de reünisten gezien en gehoord heeft, kan er van getuigen, dat er veel schoons moet geweest zijn in een tijd, waarvan de herinnering tot zoo veel geestdrift aanleiding gaf. En moge nu ook de verbeelding hem voortdurend met schooner kleuren gesierd hebben, toch geloof ik, dat die tijd in sommige op-