is toegevoegd aan uw favorieten.

Utrechtsche studenten almanak voor ..., 1863, 1863

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wanneer de mensclilieid reeds sedert drie eeuwen bezig is, zich te ontdoen van hare diepgewortelde liefde voor het traditioneele christendom, en daarin nog maar altijd niet kan slagen, wanneer Frankrijk zich in bijna honderd jaar nog niet heeft kunnen vrijmaken van zijn absolutistisch beginsel, de studenten-maatschappij de gave zou hebben ontvangen, om zonder slag of stoot afstand te doen van hare oude benijdenswaardige positie. Ook wij zijn nog steeds bezig surrogaten te zoeken voor de oude studenten-voorregten, en wij vinden die in ... wat niet al, in een volkomen ongemotiveerde verachting voor wat niet student is, zelfs in witte petten '), enz. Wij wenschen onzen ouden toestand te behouden, maar schamen ons toch er voor uit te komen, omdat wij gevoelen, dat die toestand in strijd is met den geest der eeuw. Uie dubbelzinnige verhouding brengt ons tot de grootste bespottelijkheden. Wat dunkt u van den liberalen jurist , en welk goed student is niet liberaal, die ’s morgens zijne vrijzinnige beginselen versterkt door het lezen van een werk van een der coryphaëen van den vooruitgang, die zich op nieuw

1) Het kan niet bij mij opkomen, hiermede een hatelijkheid te zeggen, op alle dragers van witte petten. Niemand kan grooter bewonderaar zijn van de schoonheid van zulk een hoofdsieraad dan ik j maar ik beschouw hier het verschijnsel in verband met den algemeenen toestand, en dat ze als een onderscheidingskenmerk voor studenten dienen, zal niemand willen ontkennen. *