is toegevoegd aan je favorieten.

Utrechtsche studenten almanak voor ..., 1863, 1863

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

uitdrukking hebben te denken, en dan moet ik verklaren, dat zij onmiddelijk de gedachte aan een galvanische batterij opwekt en daardoor een zeer komisch effekt maakt. De lezer stelt zich onwillekeurig den heer MüLDEE voor, op het punt om eene batterij in werking te brengen; daar doopt hij met hoog ernstig gezigt het koperdraadje in den kïvikbak, en zijn galvanisch apparaat, ik wil zeggen zijne philosophie, begint te werken. En nog nooit heeft de werking eener batterij, zelfs niet die van hdmprey datt , zoo groote gevolgen gehad als die van den Groningschen student. Als door een tooverslag getroffen valt daar het geloof, het gevoel, de onstoffelijke geest, de onsterfelijkheid, God zelf voor de voeten van den urphilosooph en toovenaar MULDER; van al dat bedrog van looze schavuiten, priesters en aristocraten. (wat toont deze opvatting niet een diepe studie, van al wat er na voltaiee over dit onderwerp geschreven is), zal de groote mulder ons verlossen.

Hoe weinig sympathie ik dus moge hebben voor het geschrijf der beide Groningers, hoe het mij moge ergeren , dat zulke menschen zich op gelijke lijn stellen met een moleschott , toch geloof ik, dat zij een goed werk gedaan hebben, met moedig voor hunne meening uit te komen, en zich te werpen, midden in den groeten strijd. Het moet aanleiding geven tot wrijving van gedachten. Hoe lang zal het nog duren dat de Nederlandsche studenten, genoemde philosophie voor ware