is toegevoegd aan je favorieten.

Utrechtsche studenten almanak voor ..., 1863, 1863

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„Perfect! Hij kraande vooral in het laatst, de vent heeft er zich verd .. . goed doorgeslagen.”

„Maar is hij genegerd zoo als je dacht ?”

„Ja wel, maar toch het Pars Sacra ging allemagtig goed. Hij wist zijn zaken .... maar was een beetje ..”

„Ja hij was wel brutaal, vooral toen hij begon over de wapenen van de Hebreërs.”

„En hoe is het bij de anderen gegaan ?”

„Bij de anderen ? O perfect.. . meneer 1”

De deur werd geopend en Eoeevink stormde met een gloeijend gelaat naar buiten. Een vreesselijk „hoera” begroette den op dien stond schijnbaar gelukkige, en handen zonder tal werden toegereikt en omvat.

„Dat is Hand sine op zijn’ allerminst I”

„Ja minder kunnen ze niet gevenriepen eenigen verward door elkander.

Ik zal u niet vervelen, waarde lezer met de verschillende uitroepen, die ik onophoudelijk vernam. Genoeg. De deliberatie duurde lang , uiterst lang, zoo dat reeds eenigen aan de rigtigheid van het spel twijfelden.

De verstandigste trok een viesch gezigt, de domste meende dat men raadpleegde over summus.

»Hij heeft nog al doorgedraaid prevelde een uit den hoop, „werd nog al veel gezien, was ’s avonds zelden vroeg t’huis. De Hebraïcus is elf malen bij hem geweest, dat hij uit was en drie malen, ... dat hij niet te spreken was I”