is toegevoegd aan uw favorieten.

Utrechtsche studenten almanak voor ..., 1863, 1863

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gingen bloot staat? Doch Maria antoinktte had geen berouw over haar besluit; neen! al viel baar de scheiding van hare moeder ook hard, het was haar eene verlichting in hare smart Parijs te verlaten. Met de gravin PONINSKA, die met haren zoon adam reisde, was zij naar Brussel vertrokken. Van daar was zij naar Coblenz gereisd en thans ontmoetten wij haar op weg naar Polen. Zij had zoo even de begrafenis gelezen van den generaal CLER, wiens lijk naar Parijs vervoerd en aldaar op het kerkhof Père la Chaise was bijgezet.

Ruimschoots vloeiden hare tranen bij het verhalen harer geschiedenis. Hartverscheurend was het gezigt van dat jonge schoone meisje, zoozeer door droefheid overstelpt Wel waren op haar de regelen toepasselijk, die elders op maria van braband werden gedicht:

Doch MAKIA smaakt geen vreugd meer.

Ze is een bloem, reeds half geknot,

Die geen geur meer kan verspreiden

En verplant wil zijn door God.

NASCHEIPT.

Mijn taak is geëindigd, lezer I Ik heb u de geschiedenis van MARIA ANTOINETTE eeuigzins omgewerkt teruggegeven. Moge het u al zonderling toeschijnen,