is toegevoegd aan uw favorieten.

Utrechtsche studenten almanak voor ..., 1864, 1864

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

post, bode of estafette; de wijze van verderverzending wordt alsdan achter het adres gevoegd.

De berigten moeten zonder verkortingen en duidelijk geschreven zijn, en den naam des afzenders, alsmede den naam en de woonplaats van den geadresseerde bevatten; het adres bovenaan, daarna de aanwijzing van bezorging buiten de lijn, of vooruit betaald antwoord, vervolgens de inbond, en aan het slot de onderteekening.

Uitschrappingen, en boven- tusschen- of overschrijvingen, moeten behoorlijk worden gewaarmerkt.

De Nederlandsche kantoren nemen berigten aan in de Nederduitsche-, Fransche-, Engelsche- en Hoogduitsche talen.