is toegevoegd aan uw favorieten.

Utrechtsche studenten almanak voor ..., 1864, 1864

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Marseille met 10 cents per vel, via Southampton en via Triest met 15 cents per vel. Zij moeten twee dagen vóór de vertrekdagen aan het postkantoor bezorgd zijn. In geval zij later worden bezorgd moet er voor ieder vel S'/j cent meer betaald worden.

De terugkomst der overlandpost heeft omstreeks den 16‘'“" en laatsten van iedere maand plaats.

De brieven voor Banca, Talemhanr/ en Riouw, kunnen los over Singapore verzonden worden, waardoor zij geen’ omweg over Batavia behoeven te maken; doch zijn alsdan aan eene gedwongen frankering van 95 cents onderhevig, terwijl op de adressen moet vermeld worden : Begistreeks van Singapore.

"Wijders kunnen de brieven naar Oost-lndiën bestemd , ook verzonden worden per scheepsgelegenheid, doch zulks moet op de adressen vermeld worden. '

Afrika.

Brieven voor Algerië en verdere Pransche volkplantingen worden over MarseiUe verzonden.

De brieven naar de Kaap de Goede Hoop worden over Engeland verzonden. Vertrek uit Londen den s"’™ van elke maand. Zij zijn aan eene gedwongen frankering onderworpen van 95 cents voor elke 15 wigtjes. G-eene drukwerken worden voor de Kaap aangenomen, dan tegen betaling van Nieuwspapieren worden gefrankeerd met 71 Ct. per vol of nummer.