is toegevoegd aan uw favorieten.

Utrechtsche studenten almanak voor ..., 1864, 1864

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

In de Faculteit der Wijsbegeerte en Letteren.

S. KAESTBN.

Geschiedenis der oude Phüosophie, maandag te 2en 3 ure.

*Grieksc7ie Letteren, (worden beliandeld : de redevoeringen van Lysias, do Memorabilia van Xenophon , en de Phoenissae van Eiiripides), dingsdag , donderdag en vrijdag te 11 ure.

*Latij)ische Letteren, (worden behandeld: Cicero’s redevoering pro Murena, Jttgurtha van Sallustius , en eenige plaatsen uit de Aeneis van Virgilius), dingsdag, donderdag en vrijdag te 12 ure.

*Grieksche Antiquiteiten, maandag en woensdag te 12 ure.

C. W. OPZOOMEK.

Logica, donderdag, vrijdag en saturdag te 2 ure.

Metaphysica, donderdag, vrijdag en saturdag te 1 ure.

J. A. C. ROVEKS.

*Romemsche Antiquiteiteji, dingsdag te O en 10 ure, woensdag, donderdag en vrijdag te 9 ure.

Algemeene geschiedenis, dingsdag te 1 ure, woensdag donderdag en vrijdag te 10 ure.

*Historiographie, vrijdag te 2 ure.

H. C. MIELIES.

*Hebreeuwsck, dingsdag fce 10 ure, donderdag te 1 ure , vrijdag te 9 ure.

Chaldeemosck en Syriesck, woensdag en vrijdag te 12 ure.