is toegevoegd aan je favorieten.

Utrechtsche studenten almanak voor ..., 1864, 1864

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

In plaats echter van voorbij te drijven, ontlastten die dreigende onweêrswolken zich in den gevreesden donderslag, in den vorm van den volgenden brief:

Leiden, 1 Maart 1863.

Weledel geboren Ileeren!

Naar aanleiding van Uwe missive van 22 Febr. jl. heeft het Leidsche Studentencorps zich genoodzaakt gevonden alle vriendschappelijke betrekkingen met het Utrechtsche Corps af te breken. Derhalve zullen op Utrechtsche studenten, die naar onze Academie overkomen , de bepalingen, die betreffende kweekelingen onzer Vaderlandsche Hoogescholen en Athenaea in onze wetten worden aangetroffen, niet meer van toepassing zijn.

Wij hebben de eer te zijn

Weledel geboren Heeren !

Vwed, dienstw, dien.

{get.) p. dijckmep:ster ,

CoU. h. t. pr >eses.

T. T. KROON

Coll. h. t ab-actis.

T. K. ÏMLBERTSMA

CoU. k. t. a.«. /.

L. J. VAN GELEIN VITRINGA

Coll h. t. ass. 11.

Aan den

VETERANORÜM VAN HET UTRECHTSCHE STUD ENTENCORPS.

5