is toegevoegd aan uw favorieten.

Utrechtsche studenten almanak voor ..., 1864, 1864

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Mijn vrienden rijden met de vier

Door Utrechts schooue straten,

Maar ik volstrekt niet voor ’t pleizier

Studeer in mijn dictaten !

Zoo aanstonds op de sociëteit

Zal iedereen verschijnen ;

Maar ik zit in mijn eenzaamheid

Al werkend weg te kwijnen!

Van avond zal in Tivoli

Zich nüDEKSDOBFF doen hooren;

Schoon ik er graag de schooneu zie

Het mag mijn vlijt niet storen !

Wat later zal misschien een vrind

Met Mei-wijn mij verlokken ;

Ofschoon den Mei-wijn welgezind

Toch zal ik blijven blokken !

De slaap, die iedereen verkwikt,

Zal mij niet doen beramen ,

Die telkens weder wakker schrikt

Voor ’t monster-spook : EXAMEN I