is toegevoegd aan uw favorieten.

Utrechtsche studenten almanak voor ..., 1864, 1864

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

nog straten ver: „lo mariage trois fois— „buvez toujours avant Ie soif, et jamais ne vous adviendra, etc.” tot in de ooren van das iel poep, wien zijn krijgslied was beginnen tc vervelen, en die nu bezig was pbilippicas te houden tegen „peunelikkers, slijmgasten en vuile punch.”

Nu gebeurde ’t dat er op de straatsteenen getikt werd. Dit nu gebeurt wel eens meer en is voor ons geen nieuws, zegt eeu liefhebber. En toch, meneer! Port trok zich dit feit dermate aan, dat hij hoofd en bovenlijf naar buiten stak en vroeg wie de tikker was. —Vbek! zei de beleefde tikker, ik ben ’t Be wrecked.... wrecked.... wrek ... vrek .... o vader Abraham , wie had gedacht vrek nog eens als eigennaam te hooren uitspreken! De deur sprong onder eenige knukkelslagen open, en de heer trek deelde zijne shakehands uit. ’t Kastje grijnsde van genoegen, spuwde rookwolk op rookwolk naar buiten, en grijnsde weer over deze verademing.

'Algemeene opstand! algemeene poging tot omhelzing ! Stoelvast, meneeren!. .. . en eenige muitelingen moesten verklaren „dat ’t hun berouwde gezondigd te hebben.” En de pokaal circuleerde ter eere van nANiEL poef , solenmi ritu fortnnlaque dronk men op den held en zijne familie, en de heer poep gaf zijne goedkeuring hierover te kennen door vier glazen kapot te stoeten. Poculatum est, hê! zei