is toegevoegd aan uw favorieten.

Utrechtsche studenten almanak voor ..., 1864, 1864

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DENK AAN MIJ.

(Naar clabke.^

iJa waar een beek, half onder ’t groen verscholen

Voortslingert in het diepste der vallei,

{ Ga dan langs *t raosch aan haren oever dolen,

* En denk aan mij!

Ga dopr het woud, waar eeuwenoude boomen

De trotsche kruin verheffen, vrank en vrij,

Hoor dan van ver de wilde boschbeek stroomen,

En denk aan mij !

En is het zwerk als zilver wit en blinkend,

En ruischt de wind in zachte raelody.

Ga, eenzaam dan in zoet gepeins verzinkend,

En denk aan mij 1

En als de maan met hare flaauwe stralen ,

Het harte noodt tot stille mijmerij,

Ga, als een star dan bij Laar schijnsel dwalen,

En denk aan mij !