is toegevoegd aan uw favorieten.

Utrechtsche studenten almanak voor ..., 1864, 1864

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

amptenaar woedend gemaakt, en toen hij nu duidelijk hoorde, hoe deze zijn overbuur met een medelijdenden blik alle duivels ! op zijn embonpoint influisterde:

„Je wordt er naar van als je zoo iets ziet:” beet hij hem met een exerceerstem toe:

„Zit het u in den weg, meneer, hé?” Waarop de ambtenaar heel leuk zei:

„Mij niet, maar ik vrees u;” waarop allen lachten behalve de man in quaestie die zweeg en de vijf en veertige jarige maagd die in hare verhitte verbeelding reeds bloed zag vergieten en een lispelend: „o ciel!” ten beste gaf.

„Wat geht der zug in Holland langzaam” hoorde men na eenige oogenblikken in gebroken Hollandseh uit den mond des Duitschers „fürchterlich langweilig” en de gemakkelijkheid waarmede hij vervolgens zijne kakebeenen bewoog tot een elegante beweging, welke men in het dagelijksch leven gewoon is gapen te noemen, was inderdaad indrukwekkend , slechts getemperd door een Havannakleurig gebit dat zichtbaar werd, —een kleur wel zeer modieus, maar toch minder geschikt om de reinheid der denture op het schitterendst te doen uitkomen.

„Jae meneerr” knetterde het plotseling met een geluid van den kant, waar zich de Haagsche amptenaar, in al zijn magerheid en pedan-