is toegevoegd aan uw favorieten.

Utrechtsche studenten almanak voor ..., 1864, 1864

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vischwijfs gemaal terwijl zijn stem in de hoogte met een gierende jenever-triller oversloeg, daarbij klaarblijkelijk doelenden, op een regiment wratten, die ’s mans gevel als zoovele Satellieten omgaven.

„Hal! juichte de jeugd, den kwinkslag van den Nestor , door woest gebrul aanmoedigend: „een neus met jongies, zoo’n loeris!”

„Luuzevers meir! riep een walgelijk jodenjongetje met een rochelstem, ’s mans weg schier versperrende „ichte chemiesche luuzevers, as me ze afstrheik, rhuike ze allaroze, me zou ze kunne ete, zonder verghif', ’n cint ’n doosie, tien doosies tien cint.”

„Vervloekt smousepraeparaat! kreet de man heesch van woede nog één woord en ik ben mezelf niet meer.... wat letme, of ik schop je tegen je platvoeten blijf me van ’t lijf met je lamme negotie, bah! ga der mee naar je beloofde land.”

Toen begonnen de oogen van den zoon van het oosten te bliksemen! de pezen zwollen op van nijd, een venijnig schuim broeschte op het voorhoofd en aan de hoeken des monds!

Obstupuit, steteruntque comae ... . maar het andere : „vox faucibus haesit” geschiedde niet zonen Israëls zijn per se eloquent want zijne gramschap loste zich op in de volgende teêre w'oordekens en het slijmorgaan sprak sterker dan ooit!