is toegevoegd aan uw favorieten.

Utrechtsche studenten almanak voor ..., 1864, 1864

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE THEOLOGIE AAN DE ACADEMIE.

'/«cjAririe theologie ! weldra zult gij de onttroonde koningin zijn ; men zal vragen naar uwe magt, ? naar uw rijk en onderdanen, want zij zullen niet meer zijn. Gij zult ter neder liggen geworpen, als de prachtige eik, geveld door de bijl van den onverhiddelijken wachter, als de boom, wiens kruin zich vroeger tot aan de wolken verhief, onder wiens schaduw men den storm en het onweder trotseerde.

Een stem heeft het Hosanna vervangen, een kreet, die klonk als: „Weg met haar!” Waartoe zij langer onder ’t zustertal aan de Academie ? Eenmaal heeft zij der wetenschap de wet voorgeschreveu, thans is aan haar de beurt om te gehoorzamen, of liever, laat zij verdwijnen uit de rij der wetenschappen! Slechts kweekende allerlei zedelijke en gods-