is toegevoegd aan je favorieten.

Utrechtsche studenten almanak voor ..., 1864, 1864

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gebouwen bekent, wederomine sonde invoeren, soo heeft de wetgever bepaalt, dat eene verandering in deze materie niet en ghescheiden sou. Ende dit is d oorsprong gheweest van steenmagasynen ende andere inrichtinghen, deweicke de voorkeur verdienen. T’is met de studie al vaek : per augusta ad augusta ende daerin steeckt niets quaedts: doch in overoude tyden werd dit soms in letterlijcken sin bewaerheyd, daer de toegangk tot sommighe collegie-vertrecken soo engh en onreyn was, dat de studiosi sich sehaemen souden, door een ordentelick man ghesien te syn by het binnentreden. Ende dit is oock d oorsaeck dat Hooghleeraren rekenen by uyren van 45 ofte selfs 35 minuten.

Als tweede proeve geef ik dan eenige opmerkingen des Commentators over art. 135 (collegiegelden).

t Schijnt dalter een tyt gheweest is, dat de heeren studiosi de kamers der Professoren sooseer bevuylden ende met onreynicheden van allerhande aert ende maniere vervulden, dat de Hoochl. zich ten leste verplicht saghen, omme van een yghelick der discipulen eene seeckere geldsomme hoven de gelden voor d’onderwysinghe op te leggen, ten eynde hiermede eene dienstmaeght ’t onderhouden, deweicke te sorghen hadde, dat daeghlieks alle d’onreynicheden