is toegevoegd aan uw favorieten.

Utrechtsche studenten almanak voor ..., 1864, 1864

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zonder had aanbevolen, hem volstrekt niet van deze zaak had kennis gegeven, die hij anders gemakkelijk uit den weg had kunnen ruimen. „Daar het gantsch geen nieuwe saaek zou zijn geweest den voortgang deser Procedure-te sleuyten, schoon deselve reets bij aanklagte den Rector Magnificus en van desen den Senatus Academicus ware bekend gemaackt en alsoo als aangeheven gewordeniets wat zich na deze zaak nog wel 4 keer bij veel eclatanter gevallen, zelfs eens bij een formeel duël, had voorgedaan, waar alles zonder eenige procedure, nog minder poenale correctie, gesust was. Daarentegen had men bij deze gelegenheid een ongemeen groeten ijver aan den dag gelegd ; senaatsvergadering was op senaatsvergadering, beding op beding gevolgd, en de secretaris had over de zaak eene kleine 40 pagina’s folio volgeschreven. De Heer SOHEASSEET. laat dan ook niet onduidelijk merken, dat hij den secretaris, die met de „Gerigts jura” gewoonlijk eene goede rekening maakte, verdenkt dit uit baatzucht gedaan te hebben, i) Het hoofd-

1) 0[) de, door deu student schrassert geëiselite, specificatie der proceskosten komen o. a. voor: Jtira of kosten voor het aanteekenen van een verzoek van schrasskrt, om het vonnis uit te stellen tot er nog eenige getuigen gehoord waren; item voor het aanteekenen en registreren der resolutie nopens het kamerarrest der beide studenten; item voor het formeren der vraag-artikelen om als getuige te hooren ~,sooals van parthy” zijn opgegeven etc.