is toegevoegd aan uw favorieten.

Utrechtsche studenten almanak voor ..., 1864, 1864

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Art. 13, De Eedactie is gezamenlijk aansprakelijk voor het jaarlijksch verslag. Zij draagt het schrijven daarvan aan een harer leden op, doch brengt daarin later de veranderingen , die zij noodig oordeelt.

Art. 14. De Eedactie is verpligt de opgaven en officiële stukken, die haar van wege den Senatus Veteranorum ter plaatsing worden toegezonden, in den Almanak op te nemen.

Art. 15. Overigens is alleen de Eedactie bevoegd, om te oordeelen, wat wel en wat niet in den Almanak moet worden geplaatst; terwijl de redactie slechts voor ongeteekende stukken verantwoordelijk is.

Art. 16. De Eedactie besluit over alle zaken bijmeerderheid van stemmen. Bij herhaalde staking van stemmen wordt de zaak gerekend te zijn verworpen.

Art. 17. De Eedactie gaat jaarlijks met den uitgever, dien zij het geschikst oordeelt, een contract aan tot de uitgave van den Almanak.

Art. 18. De Almanak wordt uitgegeven geheel voor rekening van den uitgever. De Eedactie bedingt van den uitgever voor het regt der uitgave een honorarium, ’t welk dient ter bestrijding van kosten voor present-exemplaren en andere voorkomende uitgaven.

Art 19. De Eedactie behartigt bij het contract de belangen der Inteekenaren.

Art. 20. Het is der Eedactie vergund bij het contract voor ieder der vijf Eedacteuren te bedingen drie exemplaren van den Almanak, waarvan een prachtexemplaar, benevens drie afzonderlijke afdruk-