is toegevoegd aan je favorieten.

Utrechtsche studenten almanak voor ..., 1865, 1865

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ZONS- EN MAANSVER])UISTERIN&EN.

De twee Zonsverduisteringen, die dit jaar, den 25 April en den 19 October, voor ons niet zigtbaar zullen zijn, worden ieder voorafgegaan door eene Maansverduistering. Van deze zal de eerste gedeeltelijk zigtbaar zijn in Europa, Afrika en Amerika, den 11 April des morgens tusscben 'j/) en

De tweede zal men naar keus, öf in haar geheel in Europa en Afrika, óf gedeeltelijk in Azië, kunnen waarnemen op den 4 October des avonds van 107-12'/,. ,