is toegevoegd aan je favorieten.

Utrechtsche studenten almanak voor ..., 1865, 1865

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De berigteii moeteu zonder verkorfciugeu en duidelijk geschreven zijn, en den naam des afzenders, alsmede den naam en de woonplaats van den geadresseerde bevatten; het adres bovenaan , daarna de aanwijzing van bezorging buiten de lijn, vervolgens de inbond, dan vooruit betaald antwoord, en aan het slot de onderteekeuing.

Uitschrappingen ,en boven- tusschen-of overschrijvingen, moeten behoorlijk worden gewaarmerkt.

De Nederlaudsche kantoren nemen berigten aan in de Nederduitscho-, Fransche-, Eugelsehe- en Hoogduitsche talen.