is toegevoegd aan uw favorieten.

Utrechtsche studenten almanak voor ..., 1865, 1865

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Marseille met 10 ceuts per vel, via Southmnptou en via Triëst met 15 cents per vel. Zij moeten twee dagen vóór de vertrekdagen aan liet postkantoor bezorgd zijn. In geval zij later worden bezorgd, moet er voor ieder vel 2*/i cent meer betaald worden.

De terugkomst der overlandpost heeft omstreeks (Jen Bsteu igileu en laatsten van iedere maand plaats.

De brieven voor Banca, Valembanq en Tilonw kunnen los over Singapore verzonden worden, waardoor zij geen’ omweg over Batavia behoeven te maken, doch zijn alsdan aan eene gedwongen frankering van 70 cents onderhevig, terwijl op de adressen moet vermeld worden: Regtstreeks van Singapore.

Wijders kunnen de brieven naar Oost-Indiëu bestemd , ook verzonden worden per scheepsgelegenheid, doch zulks moet op de adressen vermeld worden.

Afrika.

Brieven voor Algerië en verdere Eransche volkplantingen worden over Marseille verzonden.

De brieven naar de Kaap de Goede Hoop worden over Khigelayid v'erzonden. Vertrek uit Tiondeu den sdeu van elke maand. Zij zijn aan eene gedwongen frankering onderworpen van 70 cents voor elke 15 wigtjes. Greene drukwerken worden voor de Kaap aangenomen, daü tegen betaling van briefport. Nieuwspapieren worden gefrankeerd met 7V2 Ot. per vel of nummer.