is toegevoegd aan uw favorieten.

Utrechtsche studenten almanak voor ..., 1865, 1865

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

rarum Hiiinauiorum in hac Academia Professoribus, quorum ille Literarum G-raecarum efc Philosophiae antiquae, bic Literarum Latinarum vehemeutem iii 60 amorem excitavit. lii utriusque sehola turn alios coguovit praeelaros Autiquitatis interpretes tum vero Hbmsterhusium , Vaicke>'aehiuji , Rtjiinkenium et WïTTENEACHiUM, quoriiui quidoui in exemplum sic iutueri coepit, ut miuime tarnen ea, quae tempora his priueipibus viris posteriora invenissent aut correxisseut, iutacta reliuquereutur. ludicio amicis eraut non tantum colloquia et scriptioues condiscipuli, quem baud seio au praeceptores nobis omnibus auteponerent, verum etiam uonuulli pbilologorum recentiorum libri, qui eius scrinia oruabant, eo aere comparati et quotanuis aucti, quod redibat ex iureuibus, vitae delieiarum quam veterum Literarum amautioribus, privatim instituendis. Sed quod iu primis auimadvertendum est, Heusbti lectionibus sermonibusque factum est, ut Ivarstfisies peeuliarem iu Pikdabo et in Peatoke operam poneret. Princeps ille Lyricorum Grraecorum quantopere buic iuveui placeret quantaque carminum admiratione eum devinciret, ipsa eius verba diserte testantur. Nam, „quo diligentius, inquit, in Pindabo legendo versabar, eo acriore incitabar ad legendum stimulo, propter divinam illam ingenii vim, qua legentis animus movetur et veluti altius attoUitur; admirabar sententiarum gravitatem , dictiouis magnificentiam et venustatém , et genero-