is toegevoegd aan uw favorieten.

Utrechtsche studenten almanak voor ..., 1865, 1865

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

uende gezondheid maakte hem onverschilliger omtrent zulke genoegens, en vandaar dat men hem meest altijd met een boeksken iii een hoeksken, maar uiterst zeldzaam in den kring van levenslustige, vrolijk spelende en springende makkers aantrof. Van den Conrector KNOOP leerde hij die gezetheid op grammatikale juistheid, welke hem later is bijgebleven, en zijn Rector Mr. j. ten brink, die ook als Hoogleeraar zijn mentor bleef, wist door zijne aesthetische voordragt en behandeling der klassieken, hem eene steeds toenemende liefde en geestdrift voor de oude letterkunde in te boezemen. Met het uitspreken eener deftige Latijnsche oratie ') werd hij, als vijftienjarig jongeling tot het akademisch onderwijs bevorderd.

Behoeft het gezegd te worden, dat de jeugdige student zich met volle borst op de studiën wierp ? Zijne weetgierigheid zocht alles te omvatten. Buiten de auteurs, die op zijne collegies behandeld werden, waren van de Latijnsche schrijvers cicero , jULirs CAESAR en EiviDs, van de Grieksche, homeros en HERODOTUS, gedurende zijne eerste studiejaren, zijne gezette en meest geliefde lectuur, en als zijne medestudenten zekere verpozing en ontspanning zochten, kon men bohman in de zaal der Akademische Boe-

•) Over de otiregtvaardigkeid der Atheniensers jegens de Legerhoofden , die bij Arginuse de zege behaald hadden.