is toegevoegd aan uw favorieten.

Utrechtsche studenten almanak voor ..., 1865, 1865

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

infcusschen ’t bestaan van den forschen spreker maar te negéren, en wel omdat hij niets zeide; hiermeê bedoel ik eigentlijk dat hij heel veel zeide, maar dat dit alles geene de minste waarde had : hij was wat de Franschen noemen un grand diseur de rien. Q-e--lukkig dat er nog zoovele schalksche jong-stiidenten gevonden worden, die ons wat compensatie kunnen aanbrengen, anders ware het in Octobermaand een regt voorproeve van ’t vagevuur.

De oudste balk vindt ’t niet zeer amusant dat men er zich een gewetenszaak van maakt om hem ’t land op te jagen; terwijl men dan den ander laat schudden van de pret door hem studentengrappen voor te liegen van 4 jaren her, zit senior met heftige gebaren van ongeduld op zijn stoel te sohuivelen. Bravo, dacht pip. —En nadat de jeugdige editie door de thee zoo opgewonden geraakt is, dat liij PIP tot driemaal toe uijeboer proclameert, worden de gebroeders met eene gracieuse buiging buiten de kamer geleid.

Balkek af. Ik hoop dat jelui van den trap valt en je nek breekt, die wensch hield pip echter wijsselijk vóór zich, en ze werd niet verhoord ook.