is toegevoegd aan uw favorieten.

Utrechtsche studenten almanak voor ..., 1865, 1865

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

weerlicht! ben je nou heeleniaal bezeten! je lijkt wel een dronken kip! Van drinken gesproken.... en PIP houdt op met als een dolleman te huppelen, zet een flesch op tafel en verzoekt aan MOP om in ’t vervolg zulke comparaties vóór zich te houden. Mop zet zich neer en drinkt op de vrolijkheid van PIP. Aha, hervatte mop, toen hiervan de reden was ,opgegeven ja man! ik wou dat ik ’t maar geweten had, dan was ik je verveling voor de helft komen overnemen. Ja, weet je zei ’t zijn van die jaarlijks terugkomende historie’s van meneer X., die zoo geëxamineerd heeft en dus zoo knap is (verrukkelijke consequentie!) en van meneer IJ., die zoo négeren kan en van meneer Z., die zoo lief recipieert. hernam mop ik voor mij heb er altijd pleizier in om ’t dien luidekens regt goed aan ’t verstand te brengen wat er achter zit; later merken ze ’t wel van zelve als ze niet te stom zijn, maar ’tis mij een genot, die bekendmakingen; hoe de examinatoren meestal den vorigen dag een oud schoolboek opsloegen om wat stof te hebben tot discours of tot vertooning, of wel zeer geleerde dingen gaan vragen, die zij zelve pas hebben bestudeerd, hoe die schreeuwende, brullende en tierende negeraars óf een misplaatste wraak uitoefenen, óf op ’t punt van gezag zich in den groentijd voor een heel jaar te goed doen en hoe ten letste de meeste heeren Z. zeer