is toegevoegd aan uw favorieten.

Utrechtsche studenten almanak voor ..., 1865, 1865

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

verlegen zijn met hun veteranen figuur, of wel bedacht op de trouwe opkomst der jonge leden ter stembus. Mouvement en eena divers! bruit confus! zooals in ’t Pransche corps législatif Oui! oui ! (fest vrai ! Tres hien! Si ! si! Cest cela! —en daartegenover: Non ! non !—Oh ! oh,! Réclamations et dénegations d gaucJie, weet u! IJ. en Z.! als ik bedenk, welk een indruk mops gezegde op u gemaakt heeft ik geef er geen cent om, zult gij wel zeggen zeer natuurlijk houd je taai, kerel! groot houden jongens! roepen ook de lagchende, straatkinders elkaar toe als ze ros krijgen hou moed! roept de sjouwerman tot zijn paard, dat op zijne knieën ligt boven op een Amsterdamsche sluis ’t is te laat! Daar ’t echter geen ideaal van me is om met den naam van censor morum gebrandmerkt te worden, hoop ik maar dat de lezers in ’t algemeen met mij ’t hoofd zullen buigen voor MOPS orakeltaal. Bruit croissant! Mouvement prolongé en sens divers! Onbegrijpelijk niet waar? Juist, als ’k maar de waarheid spreek. Dit nog, eer we verder gaan: mop studeert zeer veel, vertelt dat hij nooit iets uitvoert, doet schitterende examens, gaat door voor belezen, twijfelt of er een God bestaat, heeft een goed begrip en een goede memorie en wordt dus wiskunstig voor geniaal en geestig gehouden. Niets meer verneemt ge