is toegevoegd aan uw favorieten.

Utrechtsche studenten almanak voor ..., 1865, 1865

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

meende pip. Men drinkt. Als ge dan toch absoluut wilt schrijven, grijp dan in je omgeving, anders zou ’t, als ge toch zoo veel idee van je gewrochten hebt, beter zijn om ze in te sturen bij de Redactie van G^ids, Tijdspiegel, Holland, Spectator of Humoristisch Album. ’) Almanakken zijn er ook bij de Heet, Holland, Aurora en Tutti quanti: schrijft ge in onzen almanak, stuur dan wat uit je onmiddelijke omgeving; die is zoo gaauw nog niet uitgeput als je misschien wel denkt.

Maar waarover dan, in vredesnaam ? Over vrolijke, losse, elegant-nonchalante jongelingen b. v., levenslustige gezigten, warme en heldere stemmen, levendige oogen, adelaarsblikken, haviksneuzen, blaauwzwarte wenkbraauwen, golvende lokken—goudblond en crins de lion enfin! over duizend dergelijke zaken, die ge zelden aanschouwt lacht ’t je toe, tast toe dan, ge komt er, vent! al had ge ’t valschte vernuft ter wereld, als was de litterarische waarde nog zoo dun succes zult ge hebben, ten minste bij ’tgros, en ge vat toch wat ’t woord quan-

*} Voor dat album had de heer mop anders maar wat te stelen uit eene Punch-aflevering van een jaar of 10 geleden daar zijn dc humoristische redacteurs graag van gediend, naar ’t schijnt: de heer pip begaat tevens dezelfde fout als onze respectievelijke tantes , wanneer ze in één adem over studenten en straatjongens spreken. Dit in ’t voorbijgaan.