is toegevoegd aan uw favorieten.

Utrechtsche studenten almanak voor ..., 1865, 1865

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VETENDSCHAP.

werd mij een vriend in mijn leven

Op ’tpad, vaak zoo eenzaam en droef,

{ Een dierbare vriend mij gegeven ,

Een vriend dien ik mis en behoef!

Een vriend aan wiens hart zich mijn harte

Volkomen ontsluit’ en betrouw’;

Een vriend in mijn vreugd, in mijn smarte

Opregt, meêgevoelend en trouw.

Een vriend, waar ik lijde, mee lijdend,

Waar *kdwaal nooit verwijtend of koel,

Ben k blijde, zich mede verblijdend.

Niet kond voor mijn innigst eevoel!

Die lief heeft, al ziet hij gebreken,

Getrouw ook als elk mij verlaat!

Die, nooit van mijn zijde geweken,

De stem van mijn harte verstaat;