is toegevoegd aan uw favorieten.

Utrechtsche studenten almanak voor ..., 1865, 1865

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

En v\areu zou weggekropen in galen en hoeken

Dat Ue blinde brompot, eer hij ze vond, lang kon gaan zoeken.

Maar toen ’s anderendaags het vee het hol moest verlaten

Had POLYPHEEM, die eeu domkop was, 'tin ’t minst niet inde gaten

Dat uljïsses aan ieder schaap, in de wollige vacht.

Een zijner vrienden mcê gaf als een kostbare vracbt;

Zoodat ze allen behouden en wel op het schip kwamen

En op hun gemak plannen voor den aftogt konden beramen.

Waar men met groote kracht geen slimheid vindt gepaard.

Daar is die reuzen magt in praxi weinig w'aard.

W. V. S,