is toegevoegd aan uw favorieten.

Utrechtsche studenten almanak voor ..., 1865, 1865

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Een ander punt van treffende overeenkomst vond ik steeds in de magt die het stomme geld op den mensch uitoefent. Even als elders geldt het ook bij ons met het volste regt: „’t geld maakt den man.” Zijt ge minder rijk door vrouw Eortuna bedeeld, en moet ge u daarom aan vele zaken onttrekken, men I ° ’ draait u den rug toe en ziet met eene zekere soort van minachting op u neder. Wie dit doen beboet ik naauvvelijks te zeggen : zij behooren tot het rijk der dwazen, of wat ook dikwijls het geval is, ge kunt ze rangschikken in de categorie der parvenu’s. Deze toch vindt men in gruoten getale onder de studerende jongelingschap. Op zich zelf beschouwd mag men liierin een gunstig bewijs van toenemende beschaving zien. Als een bakker, horologiemaker, boekdrukker etc., bespeurende dat zijn zoon te edelen aanleg bezit om tot een altijddurend deeg-kneden, horologie’s-repareren, letter-zetten veroordeeld te worden, kosten noch moeiten ontziet om hem eene wetenschappelijke opleiding te doen genieten, dan moeten wij hem prijzen. De beschuldiging dat hij zich boven zijn stand verheft, zal valsch zijn. En zoon-lief? Deze, aan de academie gekomen met geene andere recommandatie dan eene volle beurs, wordt met open armen ontvangen door hen die in rang en stand ver boven , maar in degelijkheid beneden hem staan. Heeft nu de goede vader zich niet bedrogen , hetgeen helaas zoo dikwijls het geval is, dan zal zijn