is toegevoegd aan uw favorieten.

Utrechtsche studenten almanak voor ..., 1865, 1865

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

omstreeks 300; iu 1786 waren er slechts 203 studenten.

Een veel grooter getal studenten bevond zich voortdurend te Leyden. Met de privilegies was dit de reden dat het studentenleven daar veel scherper geteekend was dan te Utrecht Behalve door de studenten was Leyden toch reeds der vreemdelingen stad by uitjiemeudheid in ons vaderland; In de XVll‘‘" eeuw nam zij een tal van nijvere vreemdelingen binnen hare muren op „Valons, Picards, Lorrains, Champenois, Elamans, Lusemburgeois, Liégois, Allemands et Anglais.” ') De arbeiders van de groote Leydsehe lakenfabrieken onderscheidden zich nog in het laatst der vorige eeuw, door hunnen min of meer bruinen tint, door hun donker haar en bruinen oogopslag. Het waren over het algemeen vrolijke lui, groote liefhebbers van Luiksch- of Loender-bier en hierdoor trouwe bezoekers van de Vaantjes of herbergen; gezellig en niet van geest ontbloot, zoodat „iu hunne wijn- en bierhuizen de geest van schertserij dermate uit de beekers waassemt, dat men bijkans geene reden hoore, daar niet een kwinkslag of lachverwekkend woordje onder voorkomt”

*) I. s, r>E PAKIV.4I., Les Dêlices de La Hnllande, Amsf. 1635, pag. 65.

Verg. J. LE ÏRANCQ VAN BEKKHEÏ j NatvAirlijke historie van Holland 1769—1779 , Ille deel, 2e stuk, pag. 1013—1060.