is toegevoegd aan je favorieten.

Utrechtsche studenten almanak voor ..., 1865, 1865

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

onverschillig, wat bun studievak was, in opgenomen ; doch 4 jaren na deze groote verandering werd het collegie opgeheven en vervangen door 30 beurzen, ieder van ƒ 800,—.

Aan het hoofd van het Staten-Collegie stond een regent, gewoonlijk een der hoogleeraren van de universiteit; een onderregent, meestal een praedicant der Jfederd. Herv. gemeente, stond hem in zijne taak bij ; beiden hadden het bestuur over het collegie en gaven den bursalen, welke buitendien de lessen der professoren bijwoonden, ook nog zelve onderricht. Een oeconomus, die geheel onder den regent stond, zorgde voor den kost, de wasch en het verder onderhoud der jongelui.

Om in het collegie opgenomen te worden, moest men ') in Holland of West-Friesland geboren zijn, 17 jaar oud wezen en „niet merckelyck mismaeckt van Gesicht, Spraeck of Leeden”; men moest belooven dat men „te Man geworden ende tot bequamen ouderdom gecomen zynde, hem ’t zy in Kerekelycke

') Ik volg hier vooruamenlijk de Statuten van het Collegie van 1631, te vinden in het Groot Placcaalhoek van Holland, 0e statuten van 1592 vindt men in p. bob, Nederl. Historiën. Amst. 1631, 111, [). 647. Be gewichtigste afwijkingen in de statuten van 1592 zijn hieronder medegedeeld. Van de veranderingen na 1631 is mij niets bekend.

t) In de statuten van 1592 was de leeftijd op 14 jaar bepaald.