is toegevoegd aan uw favorieten.

Utrechtsche studenten almanak voor ..., 1865, 1865

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dat zg deze ip hun eigen huis aan tafel en zelfs in de kerk op hun hoofd houden. Hunne woorden zijn zoo weinig hoffelijk, dat bijna niemant er zwarigheid in ziet een ander, zelfs een vreemdeling, te zeggen dat hij het liegt of een gek is, wanneer deze iets mochii zeggen wat hem niet juist voorkomt. Hunne scherts is zoo fijn en gekuischt, dat zij hierover in andere landen zeker gedurig een proces wegends hoon aan het been zouden krijgen. Enkele geleerden en andere personen, welke eene bijzonder goede opvoeding hadden genoten, maakten hierop volgends hem de eenige uitzondering; over het algemeen waren de Hollanders stug, vooral tegen vreemdelingen op wien zij in den regel ook geen gunstigen indruk maakten. Het leven aan onze hoogescholen bracht hierin zeker wel eenige verandering; eene menigte studenten van verschillende landen, eeji keur van geleerde en beschaafde mannen waren daar vereenigd en hadden zelfs op de burgers der academiesteden, zooals o. a. te Utrecht het geval was, eenen zeer gunstigen invloed uitgeoefend. Onze Hollandsche studenten gingen daarenboven nog dikwijls een paar jaar op buitenlandsche academies studeren of maakten groote buitenlandsche reizen.

Met dat al verbeeld ik mij dat men den Hollandschen student licht onder al de vreemden kennen kon; Verbeeld ik mij! droeve bekentenis voorwaar, hoe weinig het mij gelukken mocht u een trouw en