is toegevoegd aan je favorieten.

Utrechtsche studenten almanak voor ..., 1865, 1865

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

*k Zou de vrijheid u hergeven,

Eenmaal u te wreed ontroofd;

’k Zou de kroon die ligt vertreden

T) weer drukken op het hoofd !

Wees gegroet, mijn Insulinde!

Land der schoonheid, land der pracht;

Zij uw luister ook omsluierd

Door het duister van den nacht;

Eenmaal moet de roede zinken

Die uw tengre leden plaagt;

Luide jubelpsalmen klinken —-

Zie, de jonge morgen daagt !

Soeea-Rana.

DEUGD.

Zeg —• wat is deugd, dat heerlijke woord

Dat hier op aarde zoo vaak wordt gehoord?

Zou zij geen klank zijn, geen godd’lijk accoord

Dat in den hemel slechts t* huis behoort?

A. T.