is toegevoegd aan uw favorieten.

Utrechtsche studenten almanak voor ..., 1866, 1866

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

MANKBIUNU DER NIEUWSPAPIEREN EN GEDRUKTE

WERKEN.

De Nieuwspapieren, Tijdschriften en andere gedrukte Stukken, mits hoegenaamd geen schrift bevattende en van smalle kruisbanden voorzien, zullen bij de afzending gefrankeerd moeten worden. Voor Dagbladen één of meermalen in de week uitkomende één cent voor ieder nummer; voor Tijdschriften en andere gedrukte Stukken 2 ets. voor ieder geheel vol.

De gedrukte Stukken, in de bus gevonden, zullen als brieven getaxeerd worden.

VERZENDING VAN GELD GE GELDSWAARDE.

Er zijn aan bet Postkantoor voor verzending van geld of geldswaarde, postwissels te bekomen, op een ander Postkantoor betaalbaar. Voor provisie wordt 1 pet. van bet bedrag bij de afgifte der wissels ingevorderd.

Het aanteekengeld der brieven bedraagt 10 cents, bij vermissing wordt daarvoor ƒ 25 voldaan.

De volle geldswaarde, die in een’ aangeteekenden brief besloten was, wordt in geval van vermissing aan den afzender vergoed, wanneer deze geldswaarde bij de verzending aan bet postkantoor is aangegeven,