is toegevoegd aan je favorieten.

Utrechtsche studenten almanak voor ..., 1866, 1866

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

LIJST DER PROMOTIEN.

VAN 25 NOVEMiiUJi 1864 ïoï 25 november 1865.

In de Rechtsgeleerdheid.

18Ü4. 30 Nüv. J. 1). C. €. G. de Mol, Theses Juridicae.

1885. 21 Püb)’. W. Biiiger, De Commenditaire vennootschap zonder aandeelen.

„ 27 „ P. H, Guye, Theses Juridicae.

„ 8 Maart. I'. H. de Pesters, De voorzitter der Staten- Generaal.

~ Ki „ J. H. M. Molleriis, Geschiedkundig overzigt van het handelssielsel in Nederlandsch Indiè.

„ 28 April. D. Gr. van Teijlingeii, Theses Juritlicae.

„ 3 Mei. J. J. Leuveling Tjeeuk, Theses Juridicaes