is toegevoegd aan je favorieten.

Utrechtsche studenten almanak voor ..., 1866, 1866

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van Tlieol. Professoren op den Junij jl.) wederom af te scliaften en tot de oude orde van zaken terug te koeren, is door de Hooggel. Heeren in ernstige overweging genomen.

In diezelfde vergadering van Theologanten is tevens een voorstel gedaan en aangenomen, om de Theol. faculteit van Leiden en Groningen te verzoeken zich met onze faculteit te willen vereenigen, om het navolgend verzoek tot de Synode te rigten:

a. Om de proponents-examina in plaats van de maanden Mei, Aug. en Oct,, in Maart, Junij en Nov. te doen plaats hebben;

b. Om de Theol. Studenten vrijheid te verleenen tot het bijwonen der proponents-examina, ten einde de kwade geruchten van onregtvaardigheid en onbillijkheid tegen te gaan.

Welligt zal een volgend verslagschrijver bij deze 5 verslagen nog een 6‘'' kunnen voegen. Een nieuwe tak van onderwijs zal op den ouden Academie-boom worden ingeënt. De Eaad der stad heeft namelijk ingevolge een door het Corps ingediend verzoekschrift besloten, ook hier een leerstoel te vestigen voor Indische Taal- en Volkenkunde tot opleiding van O. I. Ambtenaren.

Voor deze gunstige beschikking, aksmede voor de vernieuwing van het Nosocomium zij aan den Eaad onze hulde toegebragt.

En zoo behoort dan ook het jaar 1865 tot do