is toegevoegd aan je favorieten.

Utrechtsche studenten almanak voor ..., 1866, 1866

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en de jurisprudentie in Nederland on in de voornaamste Europesche en Amerikaansche Staten , ten aanzien der gevolgen van het niet of niet tijdig notificeren van wissel-protesten aan de endossanten en den trekker.

2'>. Uit het vak der letteeen en bespiegelende WIJSBEGEERTE.

Quae THEOD. mommsenus in Historiae Romanao volumine tertio de m. tellii ciceeonis ingenio, moribiis, scriptis, factis narravit accurate explorentur et quantum iis tribuendum sit dijudicetur

3”. Uit het vak der geneeskltvde.

Men verlangt:

Eene kritische, door eigen proef- en waarnemingen toegelichte beschouwing van den invloed, dien sommige klassen van geneesmiddelen op de dierlijke warmte uitoefenen.

4 . Uit het vak der wis- en natuuekiinde,

Men verlangt:

Eene beredeneerde geschiedenis van het scheikundig teekenschrift tot op den tegenwoordigeu tjjd.

s°. Uit het vak der godgeleeedheid.

Men verlangt:

Eene beoordeeliug van de gronden voor en tegen het bestaan van Davidische liederen in het O. T.