is toegevoegd aan uw favorieten.

Utrechtsche studenten almanak voor ..., 1866, 1866

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bijlage E,

RECTOR ET SENATUS VETERANORUM.

JLu S.

Het Reglement voor het Feest-Comité, voor de in 1866 te houden feesten, dat door den Senaat aan de goedkeuring van het Corps zal worden onderworpen, luidt als volgt:

Art. 1. De regeling der feesten, te geven ter viering van het 46*‘® Lustrum der Utrechtsche Hoogeschool, is opgedragen aan een Comité, bestaande uit 3 leden van den Senatus Veteranorum, waaronder de Rector, één lid der Commissie van de Studenten-Societeit, één lid der Commissie van het Studenten-Concert, hereenigd in 1865 ,en 4 leden van het Corps Promiscue gekozen. De Rector van den Senaat is qua talis Voorzitter van het Comité, welks leden uit hun midden een Secretaris, Onder-Voorzitter en Thesaurier zullen kiezen, en verder voor zich zelve de noodige huishoudelijke bepalingen kunnen vaststellen.

Art. 2. Zich geconstitueerd hebbende, zal het Comité ten spoedigste een lijst voor de leden van het