is toegevoegd aan je favorieten.

Utrechtsche studenten almanak voor ..., 1866, 1866

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Wat droeve schare trekt daar henen?

Van waar gestaag die droeve klagt?

Van waar die oogen, dof van ’t weenen?

Van waar die smart? van waar dat stenenV

Een doode wordt ter rust gebracht

Goeden nacht! goeden nacht!

Ook gij, die, onder al uw streven,

Niets hooger dan uw liefde acht,

Wil gij u ook ter rust begeven!

Maar eerst der hope van uw leven

Nog deze woorden toegebracht:

Goeden nacht! goeden nacht!

Daar buiten ziet men ’t al verkecren;

Natuur heeft weer haar loop volbracht;

Een strenger vorst zal nu regeren;

Dien, roept ze toe, dien zult ge eeren;

Mijn werk is af', dus sluimer zacht!

Goeden nacht! goeden nacht!! !

A. G. J. V. Cii.