is toegevoegd aan uw favorieten.

Utrechtsche studenten almanak voor ..., 1866, 1866

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hand de andere, wasch worde ze allebij schoon zoo ist mijn vriendelijk verzoek aan uedole om mijn tijding terug te zende ja of niet

U vriend

Z. den Bliefden mij 180065. k. v. B.

fooü skribdum. ik en Mein vrouw heeft hier nog een aardig hippie gront van agtere en zitte hier altijd dik in de krob slaai en geele peje.

N“. 8. Was afkomstig van een zeer orthodoxe lid-

maat der Gereformeerde kerk, welke brief door spelling en inbond opmerkenswaardig is.

Waorde zusters inden Heere,

Zoals Uw weet zijnne er jongelingsvereenigingen om de waore leer der formeliere naar de artijkelen des geloofs te versterken, zoo ook wil ik om Zion optebouwe en te versterke in mijne zwakheid een jongemeisjesvereeniging grontveste om de kettereijen onzer dage, die de kudde bedrijge, afbreuk te doen; en om mijne liefhebbers te doen beërve wat bestendig is en hunne schatkamere te vervulle. toen mijn oog nu Uwe atvertenzie zag kreeg ik een wenk van bove en dit was mij eene bezondere ingevinge alsdat ik dit pat moest bewandele en eene merkwaardige bevindinge, want ik zag dat gij eene kamer verlangt, die ik u tot eene redelijke preis zal afstaan, laat die preis Uw toch niet te hoog weze, want die schade zal uw' tot gewin weze, want ik zal komen tot de kameren uwer harten om die van alle