is toegevoegd aan uw favorieten.

Utrechtsche studenten almanak voor ..., 1866, 1866

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en verteert, bij gevolg moet hij eene civiele lijst hebben, die het budget des rijks niet weinig bezwaart; vervolgens sterft do koning, zijn dood wekt verwarring en onlusten, en, indien hij kinderloos komt te overlijden, geeft het eene verandering van dynastie. Zij hebben in al deze verwikkelingen voorzien met de wijsheid en de voorzichtigheid van ïtestoe, den geleider van telemachus, en zie hier op welke wijze: Zij hebben een prachtigen koning van palisanderhout, met edelgesteenten ingelegd , doen vervaardigen; deze koning wordt door raderen in beweging gebracht, en kan met zijn rechterhand, wanneer de veer gespannen en de gewichten opgetrokken zijn, twintig en dertig stukken, zonder ophouden, teekenen. Deze vorst wiens handteekening in schoon schrift gesteendrukt is, komt slechts voor op het budget voor de geringe som van 2-5 gulden, benoodigd tot aankoop van olie en smeer; Zie daar zijn geheele civiele lijst.

De handteekening des konings geschiedt altijd in ’t bijzijn van al de ministers, en alleen de voorzitter van den raad geniet het voorrecht van het vorstelijk raderwerk in beweging te brengen; hij is ook de bewaarder van dit werktuig, uit hoofde jvan zijn hooge functien.

Wat de verantwoordelijkheid der ministers betreft, deze bestaat werkelijk: dag noch nacht mogen zij zich ontdoen van een dik koord, met een sehuifknoop om hun hals geslagen. Elke kiezer heeft het recht straffeloos den knoop aan te halen, tot worgens toe.