is toegevoegd aan je favorieten.

Utrechtsche studenten almanak voor ..., 1867, 1867

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der stellige ontvangsten niet te overschrijden, en voor 1 Januarij 18G7 rekening en verantwoording der gebezigde gelden aan den Senaat te doen.

Art. G. Met de Commissie der Sociëteit en van het Concert, kan het Comité de benoodigde schikkingen maken en overeenkomsten aangaan, door middel van de afgevaardigden dier Commissiën, in zijn nndden zitting hebbende, welke afgevaardigden tegenover het Comité verantwoordelijk zijn voor de uitvoering dier overeenkomsten. Door middel van de in zijn midden zich bevindende afgevaardigden van den Senatus Veteranorum kan het Comité inzage erlangen van de stukken, die bij de regeling der feesten van dienst kunnen zijn, en die zich in het Archief van den Senaat bevinden.

Art. 7. Wanneer de Senaat de rekening en verantwoording van het Feest-Comité heeft onderzocht en in orde bevonden, draagt hij deze aan het Corps ter bekrachtiging voor, en stelt daarna de ontbinding der Commissie voor.

Namens den San. Vet.

21 Odober 1865.

C. STEMBERG,

Abactis.