is toegevoegd aan uw favorieten.

Utrechtsche studenten almanak voor ..., 1867, 1867

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bestemd voor geestige jongelui, die er den slag van hebben op gemakkelijke wijze hunne medeleden te amuseren. Dus, uitsluitend tot samusement.” Heel goed! wanneer er zulke jongelui zijn, en bovendien nog, zoo zij hunne gaven in den Almanak uitstorten, zal dit de waarde er van ontzachelijk verhoogen. Maar heel dikwijls is het getal derzulken zoo groot niet, en zoo worden vaak de voorstanders van enkel «geestige” stukken in de noodzakelijkheid gebracht, of zich te vermaken met een pagina of wat geestigheid, of zich te vergenoegen met de kalender c. a.

Deze zienswijze brengt nog dit groote nadeel meè dat velen wel eens het een of ander idéé zouden willen uitwerken, maar uit vrees dat het niet geestig zal zijn, van eene dergelijke onderneming afzien. Men beweert dan ongeschikt te zijn om in den Almanak te .schrijven, en wil zich niet wagen aan eene mogelijke afwijzing. Zoo kunnen we vaak stukken missen, die nog al zoo’n gek figuur niet zouden slaan.

Anderen beweren dat een Almanak moet zijn: «een model van litteratuur.” Maar, mijn hemel! waar blijven we dan! Ik wil graag gelooven dat zeer vele jongelui op het punt van litteratuur een uitstekend goeden smaak hebben, en voorzeker zal die bij hun eigen werk een groote rol spelen; ook kan ik mij heel goed voorstellen dat de meesten, ik kan wel zeggen, allen, het liefst zouden willen dat de Almanak een model van litteratuur was, maar zie eens uit naar de vervulling van dien wensch! Dahi