is toegevoegd aan je favorieten.

Utrechtsche studenten almanak voor ..., 1867, 1867

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Tot de inzenders van stukken wor'dt ook gerekend de schrijver van het verslag.

Art. 22. De inzender van een opgenomen plaat ontvangt, behalve het exemplaar van den Almanak, nog vijf afzonderlijke exemplaren van de plaat.

Art. 23. Verder zendt de Redactie present-exemplaren aan die personen en commissiën, aan wie zij meent, dat zulks behoorlijk is.

Art. 24. De leden der Redactie en zij, die presentexemplaren ontvangen, behoeven hunne inteekening voor dat jaar niet gestand te doen.

Art. 25. De Redactie doet jaarlijks op de vergadering , waarop ze aftreedt, rekening en verantwoording van hpr geldelijk heheer. Die rekening en verantwoording moeten vooraf drie dagen op de Sociëteit en twee dagen bij den Secretaris aan huis op bepaalde uren ter inzage liggen.

Art. 26. De Redactie kan bij meerderheid van stemmen afgetreden leden tot honoraire leden benoemen.

Alt. 27. De honoraire leden ontvangen als zoodanig nog één jaar een present-exemplaar van den Almanak.

Art. 28. De Redactie is verpligt dit reglement ieder jaar te doen afdrukken.