is toegevoegd aan uw favorieten.

Utrechtsche studenten almanak voor ..., 1868, 1868

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

MUSEUM VAN NATUURLIJKE HISTORIE.

Staten-Kamer op de Hoogt,

Dagelijks geopend.

C. Mulié, Custos. Hoogt.

KABINET VAN NATUURKUNDIGE WERKTUIGEN.

Minrelroederstraat.

J. J. van Droeven, Amanuensis. —Breestraat.

RIJKS-KABINET VAN LANDBOUW-WERKTUIGEN EN

GEREEDSCHAPPEN. Wittevrouwenslraat.

Bageiyks geopend (uitgeionderd ’s Zondags) Tan 9—4 uur.

B. van Batenburg, Custos. Wittevrouwenstraat.

CHEMISCH LABORATORIUM. ScJmlkwijkersleeg,

M. J. van der Star, Amanuensis. Korte Janssiraat.

HORTUS BOTANICUS. Onder de Linden.

G. van den Brink, Hortulanus.

ASTRONOMISCH OBSERVATORIUM. Zounenburg.

C. Verloop, Custos.

SCHERMMEESTERS VAN OLYMPIA.

A. J. Abspoel, Gladiator Academicus. Tkoll.

H. Vossenaer. Oude Gracht {Hamburgerbrug). A. 5.

AKADEMIE-DRUKKERS.

L. E. Bosch en Zoon. Korte Nieuwstraat.

PEDELLEN.

11. J. Hulleman. Oude Gracht {Bezembrug').

N. Janssen. Oude Kamp.

J. N. de KruyfT. Korte Nieuwstraat.