is toegevoegd aan je favorieten.

Utrechtsche studenten almanak voor ..., 1868, 1868

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Scheiku iide ])elian(leleii. TToowel zij ons hot "rooto verlies niet geheel vergoeden, wie zou dit kunnen doen ? zijn wij toch verhlijd , dat er aan onze Acaileniie tw'ee mannen gevonden worden, die in staat zijn de moeielijke taak, om de plaats van een Prof. MULDER intenemen, op zich genomen hebben.

De Colleges in de Physica worden tegenwoordig door Prof. buijs ballot gegeven, die, nu hij zich op zijn meest geliefd terrein kan bew'egen, duidelijlijker is dan voorheen. Prof. Buus is begonnen met niet alleen candidaten, maar ook hen, die zich voor het candidaats-examen voorbereiden, practisch te laten werken.

De j)laats van Prof. buijs is ingenomen door den Tloogleeraar c. ii. c. grinwis , vroeger leeraar aan de Polytechni.sche school te Delft. Zijn colleges zijn duidelijk, voorzeker een groote deugd, waar het mathesis geldt; overigens is het moeielijk een jui.st oordeel te vellen over zijn onderwijs, daar hij jias weinig colleges gegeven en op die colleges tot dusver slechts beginselen onderwezen heeft.

Prof. MiQUEL geeft dit jaar een nieuw college, waarop hij de officineele en gift-planten behandelt. Vooral do medici brengen ZIIG. hiervoor hunnen dank.

Prof. llartixg geeft voortdurend zijne colleges tot aller genoegen. Onder zijne welwillende leiding nam het gezelschap dit jaar in bloei toe. Zijn privaat college over Microscopie en Zoötomie werd dit jaar drukker bezocht dan het vorige jaar.

5