is toegevoegd aan uw favorieten.

Utrechtsche studenten almanak voor ..., 1868, 1868

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

terend feest aantebicden; en trachtten de studenten vroeger alle klachten , over die onverschilligheid opopgerezen, te ontzenuwen, overtuigd als ze waren, dat blijken van sympathie niet door hatelijkheden konden afgeperst worden , thans namen zij zonder te denken aan ’t verleden, het aangeboden feest met welgevallen aan.

Woensdag avond, den 19 Juni had dit feest plaats in Tivoli, dat met de Buiten-sociëteit vereenigd was. Niets was gespaard wat luister aan ’t feest konde bijbrengen; ’t keurig decoratief, de prailitige gazilluminatie, de duizende lampions, die de lanen verlichtten, dat alles leverde een prachtig, tooverachtig schouwspel op. De Senaat en andere commissiën uit ons corps werden ontvangen in een daartoe smaakvol ingerichte tent. Drie muziekcorpsen, waaronder dat der Grenadiers en Jagers, gedirigeerd door den lieer dunkler , lieten zich bij afwisseling hoeren. Tegen elf uur nam de Burgemeester M'. n. i>. j. kien het woord, en wijdde een feestdronk aan de Studenten der Utrechtsche Hoogeschool; in krachtige taal beantwoordde onze rector, de llr. kerdijk, dien toast. Luide fanfares en daverend applaudissement volgden op beider spreken. Een vroolijketoon, algemeene opgewondenheid heerschte op dit feest. Te half één werd er vuurwerk afgestoken, waarvan het slotnummer het schoonste, het zinrijkst was: een schitterende tempel, Minerva gewijd. De beide zalen van Tivoli waren ingericht voor het bal, dat nu een aanvang nam en zeer geanimeerd was.